ניהול כספי ועד הבית

ניהול כספי ועד הבית

בבנייני מגורים משותפים אשר אינם מנוהלים על ידי חברה מקצועית לניהול ועד בית, נדרשים הדיירים לשלם מדי חודש מס ועד בית. על הכספים מופקד גזבר הממונה על ידי ועד הבית בבניין, תפקידו לעסוק בניהול ההכנסות וההוצאות של כספי ועד הבית, עליו לערוך רישום בטבלת אקסל, בתוכנה ייעודית או בעזרת דף חשבון ייעודי שניתן לרכוש בחנויות ספרים.

ניהול כספי ועד הבית

ניהול חשבון בנק על שם הבית המשותף

סעיף 61 לחוק המקרקעין קובע כיצד יש לנהל בית משותף ומסדיר את היחסים בין בעלי הדירות בבניין ואת זכויותיהם וחובותיהם כלפי הבית המשותף ואחזקת הרכוש המשותף במבנה. בכל בניין מגורים משותף יש תקנון מוסכם או מצוי הכולל הוראות במגוון נושאים כגון מינוי ועד בית, ניהול אסיפת דיירים, דמי השתתפות של הדיירים בהוצאות הדרושות לאחזקת רכוש משותף, ניהול חשבון בנק, ביצוע תיקונים ועוד.

על פי התקנון יש לפתוח חשבון בנק ייעודי על שם הבית המשותף, לרוב גובים המחאות מהדיירים בתחילת השנה ויש להפקיד את הצ'קים בחשבון הבנק, ולהנפיק קבלה לדיירים. על פי חוק המקרקעין תפקידו ואחריותו של ועד הבית לנהל את הכספים שנגבו מהדיירים לצרכי אחזקת הרכוש המשותף, לרבות ניקיון חדרי מדרגות ולובי, טיפוח המבנה, גינון, בדיקות תקופתיות של מערכות המותקנות בבניין כמו מערכת כיבוי אש, מעליות וכיוצא בזה.

כדאי לדעת כי ועד הבית יכול לנהל קופה קטנה כל עוד הגזבר מבצע רישום כחוק של ההוצאות, ניתן להפקיד עד 500 ₪ בקופה הקטנה. על כל צ'ק היוצא מהחשבון על שם הבית המשותף נדרשים לחתום שני נציגים מהוועד, את כל הסכומים המתקבלים מהדיירים יש להפקיד בחשבון הבנק, בין אם הדייר שילם במזומן ובין אם שילם בצ'ק מזומן או דחוי.

ניהול יעיל וחוקי של הכספים המועברים לוועד הבית

כדי לנהל נכון את הכספים הנגבים מהדיירים בבניין כמסי ועד בית יש למנות גזבר ולהפקיד את הכספים בחשבון בנק ייעודי על שם הבית המשותף. בדרך זו ניתן להימנע ממקרי תרמית, מבזבוז מיותר ומסכסוכי שכנים. גם אם בוחרים חברה לניהול ועד בית יש למנות לפחות נציג אחד מהדיירים שתפקידו לנהל את הכסף, לפקח על עבודת חברת הניהול, לדווח לדיירים בעת הצורך ולהיות בקשר רציף עם נציגי חברת הניהול.

חברת הניהול דואגת לגביית הכסף ולמעשה פותרת במקצועיות וביעילות את אחת הבעיות הידועות בקרב דיירים בבית משותף. סכסוכי שכנים רבים נגרמים כתוצאה מבעיות גבייה, ניהול כספי ועד בית, בחירת אנשי מקצוע וכדומה. החברה המקצועית מחליפה את ועד הבית המסורתי ודואגת לאחזקת הרכוש המשותף על ידי אנשי מקצוע מעולים ומנוסים, כמו כן החברה בוחרת בקפידה את אנשי המקצוע לטיפול בבעיות כמו פיצוצי צנרת, עבודות חשמל, גינון, אחזקת בריכת שחייה וחדר כושר ועוד.

לכן, הדרך היעילה והבטוחה לניהול נכון ואחראי של כספי ועד הבית היא בחירה של חברת ניהול מנוסה ואמינה, החברה דואגת גם לגבייה וגם לתשלום לספקים בשקיפות מלאה כלפי הדיירים, ובהתאם להוראות הברורות בחוק.

תפריט נגישות